návod na výměnu lustru

Jak Vyměnit Lustr

Rozsvit́te si doma! Vyměňte si lustr snadno a bezpečně

Bezpečnost především Výměna lustru se může zdát jako jednoduchý úkol, ale je důležité si uvědomit, že práce s elektřinou s sebou nese rizika. Než začnete, vždy vypněte hlavní jistič v bytě. Ověřte si, zda je proud skutečně vypnutý, a to pokusem o rozsvícení v dané místnosti. Pro jistotu používejte zkoušečku...