Rozsvit́te si doma! Vyměňte si lustr snadno a bezpečně

Jak Vyměnit Lustr

Bezpečnost především

Výměna lustru se může zdát jako jednoduchý úkol, ale je důležité si uvědomit, že práce s elektřinou s sebou nese rizika. Než začnete, vždy vypněte hlavní jistič v bytě. Ověřte si, zda je proud skutečně vypnutý, a to pokusem o rozsvícení v dané místnosti. Pro jistotu používejte zkoušečku napětí. Při manipulaci s kabely se nedotýkejte kovových částí lustru. Pokud si nejste jistí zapojením, svěřte výměnu lustru kvalifikovanému elektrikáři. Pamatujte, že vaše bezpečnost je na prvním místě. Používejte pouze kvalitní nářadí a materiály. Před zapojením nového lustru si pečlivě prostudujte návod k instalaci. Pokud máte pochybnosti o jakémkoli kroku, raději se poraďte s odborníkem.

Vypněte jistič

Než se pustíte do samotné výměny lustru, je nezbytné vypnout jistič, který napájí elektrický obvod v dané místnosti. Tím zamezíte riziku úrazu elektrickým proudem. Vypnutí jističe je absolutní prioritou a základem bezpečnosti při jakékoli práci s elektřinou. Nepodceňujte tento krok, i zdánlivě vypnutý obvod může být stále pod napětím. Po vypnutí jističe zkontrolujte, zda je v lustru skutečně vypnutý proud. Použijte k tomu zkoušečku napětí – fázovou zkoušečku. Přiložte zkoušečku k vodičům v elektroinstalaci lustru. Pokud zkoušečka nesvítí, je proud vypnutý a můžete bezpečně pokračovat v práci.

Demontáž starého lustru

Než se pustíte do instalace nového lustru, je potřeba bezpečně demontovat ten starý. Vypněte hlavní jistič v bytě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Pro jistotu zkontrolujte, zda je proud skutečně vypnutý, například rozsvícením světla. Odstraňte kryt starého lustru, abyste odhalili elektroinstalaci. Obvykle bývá uchycen šroubky nebo zacvaknutý. Poté pečlivě odpojte vodiče od lustru. Všímejte si jejich barevného značení – hnědý vodič je fázový, modrý je nulový a žlutozelený je zemnící. Pokud si nejste jistí zapojením, vyfoťte si ho pro jistotu. Uvolněte šroubky nebo matice, které drží lustr u stropu, a opatrně ho sundejte. Požádejte o pomoc druhou osobu, abyste předešli jeho pádu a poškození. Po demontáži lustru zkontrolujte stav elektroinstalace. Pokud jsou vodiče poškozené nebo staré, je vhodné je vyměnit.

Příprava nového lustru

Než se pustíte do samotné výměny, je potřeba důkladná příprava. Vypněte hlavní jistič v bytě, ať už se jedná o starší typ pojistek nebo modernější jističe. Bezpečnost je na prvním místě a práce s elektřinou není radno podceňovat. Připravte si nářadí - šroubovák, indikační šroubovák (fázová zkoušečka), kleště s odizolovanými držadly, případně i elektrikářský nůž. Hodit se vám bude i svítilna pro lepší viditelnost v případě, že stropní světlo není k dispozici. Než začnete s demontáží starého lustru, pečlivě si prostudujte návod k novému. Lustry se liší počtem a typem svorkovnic, proto je důležité vědět, jak zapojit vodiče správně.

jak vyměnit lustr

Výměna lustru není žádná věda, chce to jen trochu trpělivosti, šikovné ruce a pevnou stoličku.

Připojení vodičů

Než začnete s připojováním vodičů, vždycky vypněte hlavní jistič v bytě. Pro jistotu zkontrolujte, zda je v objímce vypínače opravdu vypnutý proud pomocí fázové zkoušečky. Z lustru nejdříve odstraňte starý svorkovnici. Pokud je stará a poškozená, raději ji vyměňte za novou. Vodiče z lustru a stropu pečlivě odizoljte asi o 8 mm. Při zapojování vodičů dbejte na správnou polaritu. Fázový vodič (hnědý nebo černý) připojte k fázovému vodiči lustru. Nulový vodič (modrý) připojte k nulovému vodiči lustru. Zemnící vodič (žlutozelený) připojte k zemnícímu vodiči lustru, obvykle označenému symbolem uzemnění. Pokud si nejste jistí zapojením, vždy se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Špatné zapojení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo poškození elektroinstalace.

Vlastnost Starý lustr Nový lustr
Váha Těžký (cca 5 kg) Lehký (cca 2 kg)
Počet žárovek 3 5

Upevnění lustru ke stropu

Než začnete s montáží nového lustru, je nezbytné se ujistit, že je stropní krabice pevná a schopná unést váhu lustru. Pokud ne, je nutné ji vyměnit za silnější. Pro upevnění lustru ke stropu budete potřebovat vhodné šrouby a hmoždinky, které odpovídají materiálu vašeho stropu. V případě sádrokartonu použijte speciální hmoždinky do sádrokartonu.

Připojte vodiče lustru k vodičům ze stropu pomocí svorkovnice. Dbejte na správné zapojení vodičů – fázový vodič (hnědý nebo černý) k fázovému, nulový vodič (modrý) k nulovému a zemnící vodič (žlutozelený) k zemnícímu. Pokud si nejste jistí zapojením, konzultujte to s kvalifikovaným elektrikářem.

Po zapojení vodičů opatrně vložte lustr do stropní krabice a upevněte ho pomocí šroubů. Ujistěte se, že je lustr pevně připevněn a že se nekýve. Nakonec nasaďte kryt lustru a zkontrolujte, zda vše správně funguje.

jak vyměnit lustr

Kontrola zapojení

Před samotným zapojením lustru je nezbytné zkontrolovat, zda je vypnutý přívod elektřiny k němu. To provedete nejlépe tak, že vypnete příslušný jistič v bytovém rozvaděči. Pro jistotu zkontrolujte, zda je vypnuté i světlo na vypínači. Pomocí fázové zkoušečky se ujistěte, že ve vodičích, ke kterým budete lustr připojovat, už není napětí. Teprve poté můžete bezpečně pokračovat v zapojení.

Při kontrole zapojení nového lustru si pečlivě prostudujte návod k instalaci, který by měl obsahovat schéma zapojení. Obecně platí, že fázový vodič (hnědý nebo černý) se připojuje na svorkovnici označenou písmenem L, nulový vodič (modrý) na svorkovnici označenou písmenem N a zemnící vodič (žlutozelený) na svorkovnici označenou symbolem uzemnění. Pokud si nejste jistí zapojením, raději se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Zapnutí jističe

Před samotným zapojením lustru je nezbytné vypnout jistič, který napájí okruh, ve kterém se lustr nachází. Vypnutím jističe přerušíte tok elektřiny a zamezíte tak riziku úrazu elektrickým proudem. Pro jistotu zkontrolujte, zda je v lustru skutečně vypnutý proud, a to například rozsvícením světla v místnosti. Pokud světlo nesvítí, je okruh bez napětí a můžete bezpečně pokračovat v instalaci lustru.

Nezapomeňte, že práce s elektřinou může být nebezpečná a je vždy lepší svěřit ji odborníkovi, pokud si nejste jistí svými znalostmi a dovednostmi.

Test funkčnosti

Před finálním upevněním lustru a dotažením všech šroubů je nezbytné provést test funkčnosti. Tím se ujistíte, že je vše správně zapojeno a že nehrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Nejprve vizuálně zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče správně připojeny ke svorkovnici lustru a zda není žádný vodič uvolněný. Poté zapněte jistič a ověřte funkčnost vypínače. Pokud lustr svítí, zkuste přepínat mezi jednotlivými okruhy, pokud je lustr má. V případě, že lustr nesvítí, nebo některý z okruhů nefunguje, vypněte jistič a pečlivě zkontrolujte zapojení vodičů. Pokud si nejste jistí, raději se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Bezpečnost je vždy na prvním místě!

Užijte si nový lustr!

Výměna starého lustru za nový je skvělý způsob, jak vylepšit vzhled vašeho domova. Než se ale pustíte do práce, je důležité si uvědomit, že práce s elektřinou může být nebezpečná. Pokud si nejste jistí svými schopnostmi, je vždy lepší najmout si kvalifikovaného elektrikáře.

Pro ty z vás, kteří se cítí na výzvu, zde je stručný návod: Vypněte hlavní jistič pro okruh, na kterém lustr visí. Odpojte starý lustr od stropu a pečlivě si označte vodiče, abyste věděli, kam který patří. Nainstalujte nový lustr podle pokynů výrobce. Připojte vodiče nového lustru ke stropním vodičům pomocí svorkovnic. Ujistěte se, že jsou spoje pevné a bezpečné. Zapněte hlavní jistič a otestujte nový lustr.

jak vyměnit lustr

S trochou trpělivosti a opatrnosti zvládne výměnu lustru každý domácí kutil. Ať už zvolíte jakýkoli styl, nový lustr rozzáří váš domov a dodá mu svěží vzhled.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor:

Tagy: jak vyměnit lustr | návod na výměnu lustru