Zdraví: Proč mi někdy neteče krev při odběru?

Proč Neteče Krev Při Odběru

Dehydratace

Dehydratace, neboli nedostatek tekutin v těle, může být jedním z faktorů, proč se nedaří provést odběr krve. Když je tělo dehydratované, objem krve klesá a krev se stává hustší. To ztěžuje nalezení žíly a může vést k tomu, že krev teče pomalu nebo vůbec.

Příznaky dehydratace zahrnují žízeň, sucho v ústech, únavu, bolest hlavy a závratě. Pokud se u vás před odběrem krve vyskytnou tyto příznaky, je důležité informovat o tom zdravotnický personál. Doporučuje se před odběrem krve pít dostatek tekutin, zejména vody. Vyhněte se alkoholu a kofeinovým nápojům, které mohou dehydrataci zhoršovat. Dodržování pitného režimu je důležité nejen v den odběru, ale i v dnech předcházejících.

Stres a úzkost

Stres a úzkost mohou hrát roli v tom, proč krev při odběru neteče tak, jak by měla. Když jsme ve stresu, naše tělo produkuje hormon adrenalin. Adrenalin způsobuje zúžení cév, což ztěžuje odběr krve. Úzkost může vést k zadržování dechu nebo napínání svalů, což také ztěžuje nalezení žíly a odběr krve.

Pokud máte tendenci být při odběrech krve nervózní, existuje několik věcí, které můžete udělat pro zmírnění stresu a úzkosti. Před odběrem se zhluboka nadechněte a zkuste se uvolnit. Můžete si s sebou vzít knihu nebo hudbu, abyste se rozptýlili. Informujte zdravotníka o svých obavách, aby vám mohl odběr co nejvíce zpříjemnit. Pamatujte, že odběry krve jsou běžným zákrokem a zdravotníci jsou zkušení v tom, aby proběhly hladce a bezpečně.

Nízký tlak

Nízký krevní tlak, odborně nazývaný hypotenze, může být jedním z důvodů, proč při odběru krve nemusí téct krev tak, jak by měla. Pokud má pacient nízký tlak, síla, kterou krev proudí v žilách, je slabší. To může znesnadnit nalezení vhodné žíly a také způsobit, že krev poteče pomaleji nebo vůbec. Nízký tlak sám o sobě nebývá důvodem k obavám, ale v kombinaci s odběrem krve může situaci zkomplikovat. Pokud víte, že máte nízký tlak, je vhodné to předem nahlásit zdravotní sestře, která odběr provádí. Ta pak může zvolit vhodnější postup, například použít tenčí jehlu nebo odebrat menší množství krve. Kromě nízkého tlaku existuje i řada dalších faktorů, které mohou ovlivnit průběh odběru krve. Patří mezi ně například dehydratace, stres, chlad nebo užívání některých léků.

Studené ruce

Studené ruce mohou být jedním z důvodů, proč vám při odběru krve neteče krev. Když je vám zima, vaše tělo se snaží udržet teplo v důležitých orgánech, jako je srdce a plíce. Toho dosahuje zúžením cév v končetinách, včetně rukou. Zúžené cévy znamenají menší průtok krve, což může ztížit nalezení žíly a odběr krve.

proč neteče krev při odběru
Příčina Popis Možná řešení
Dehydratace Nedostatek tekutin v těle ztěžuje nalezení žíly a odběr krve. Před odběrem vypít dostatek vody nebo neslazeného čaje.
Studené ruce Nízké teploty stahují žíly a znesnadňují odběr. Zahřát ruce před odběrem teplou vodou nebo nahřívacím polštářkem.

Kromě studených rukou existují i další faktory, které mohou ovlivnit odběr krve. Dehydratace může vést k menšímu objemu krve, což ztěžuje nalezení žíly. Někteří lidé mají přirozeně menší nebo hlubší žíly, což může také zkomplikovat odběr. Pokud jste v minulosti měli s odběry krve potíže, informujte o tom zdravotnický personál.

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro to, aby odběr krve proběhl hladce. Před odběrem se ujistěte, že jste dobře hydratovaní. Pijte dostatek vody v den před odběrem a ráno před odběrem se napijte i v případě, že nejste žízniví. Snažte se uvolnit a dýchejte zhluboka. Pokud máte studené ruce, zahřejte je před odběrem třením nebo si dejte teplou koupel.

Skryté žíly

Někdy se stane, že se nám při odběru krve nedaří a krev prostě neteče. Než začneme panikařit, je dobré vědět, že existuje několik důvodů, proč se to může dít. Často je na vině dehydratace. Pokud pijeme málo tekutin, naše žíly nejsou tak plné a viditelné, což ztěžuje jejich nalezení. Řešením je dopřát si před odběrem dostatek vody. Dalším faktorem může být stres a úzkost. Ty způsobují stažení cév, a tím pádem i ztížený odběr. V takovém případě je dobré zhluboka dýchat a pokusit se uvolnit. Někdy je problém i v technice. Zkušený zdravotník by měl žílu bez problémů najít, ale i tak se může stát, že se mu to nepodaří hned napoprvé. Pokud máte s odběry krve opakovaně špatné zkušenosti, zkuste se svěřit svému lékaři. Ten může doporučit jiný postup nebo specializované pracoviště. Pamatujte, že otevřená komunikace je v tomto případě klíčová.

Anatomické odchylky

Někdy se stane, že při odběru krve krev neteče tak, jak by měla. Důvodů může být hned několik a některé z nich se týkají i anatomických odchylek. Každý jsme originál a to platí i o našich žilách. U některých lidí jsou žíly uložené hlouběji v tkáni, u jiných jsou zase tenčí, než je obvyklé. Tyto odchylky nejsou nijak nebezpečné a většinou se na ně přijde náhodou, třeba právě při odběru krve.

proč neteče krev při odběru

Hluboko uložené žíly mohou být pro zdravotníka hůře dostupné a jehla se do nich nemusí trefit napoprvé. Někdy pomůže změna polohy paže nebo použití teplého obkladu, který žíly rozšíří. Tenké žíly se zase snadno stlačí, a proto je důležité, aby měl pacient ruku uvolněnou a nezatínal pěst. Pokud krev stále neteče, je možné zkusit odběr z jiné žíly, například na druhé ruce. Vzácně se stává, že se žíla během odběru stáhne, což může způsobit zastavení průtoku krve. V takovém případě je nutné jehlu mírně povytáhnout nebo změnit její směr.

Pohyb rukou

Pohyb rukou během odběru krve může ovlivnit, zda krev poteče hladce nebo ne. Stisknutí pěsti nebo napnutí svalů v paži může ztížit odběr krve, protože se tím zúží žíly a ztíží se zavedení jehly. Naopak, uvolnění ruky a prstů umožňuje žilám se roztáhnout, což usnadňuje průtok krve a odběr vzorku.

Někdy se stává, že i přes správnou techniku a uvolněnou ruku krev neteče tak, jak by měla. Důvodů může být hned několik. Mezi ty nejčastější patří dehydratace, kdy je objem krve v těle snížený a žíly jsou méně viditelné. Dalším faktorem může být nízký krevní tlak, který také ztěžuje průtok krve. Vliv na odběr krve mohou mít i anatomické odchylky, jako jsou například hluboko uložené žíly.

V případě, že se nedaří krev odebrat, je důležité zachovat klid a řídit se pokyny zdravotníka. Ten může zkusit změnit polohu jehly, použít jinou žílu nebo aplikovat teplý obklad na ruku, aby se žíly roztáhly.

Někdy se stane, že žíla při vpichu kolabuje, je příliš úzká nebo je jehla zavedena příliš hluboko. To vše může ztížit průtok krve do zkumavky.

Eliška Dvořáková

Příliš pevná škrtidla

Jedním z důvodů, proč krev při odběru nemusí téct, je příliš pevné škrtidlo. Škrtidlo se používá k nahromadění krve v žíle a usnadnění jejího vpichu jehlou. Pokud je ale škrtidlo příliš těsné, může zablokovat i tok krve v tepnách, které zásobují paži krví. To může vést k tomu, že žíly nebudou dostatečně naplněné krví a odběr bude obtížný nebo dokonce nemožný.

Příliš pevné škrtidlo poznáte tak, že paže pod ním zbledne nebo zmodrá a budete cítit brnění nebo necitlivost. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, upozorněte na to ihned zdravotníka, který vám odběr provádí. Ten škrtidlo povolí nebo použije jiné.

Pamatujte, že správně provedený odběr krve by neměl být bolestivý ani způsobovat žádné komplikace. Pokud máte s odběry krve špatné zkušenosti, nebojte se o tom promluvit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

proč neteče krev při odběru

Nedostatečné napití

Nedostatečné napití před odběrem krve může být jedním z faktorů, které znesnadní odběr. Krev se skládá převážně z vody a pokud je tělo dehydratované, krevní oběh je méně vydatný a žíly jsou méně viditelné a hůře se napichují. Dehydratace zahušťuje krev, což může vést k pomalejšímu průtoku krve a ztížit tak naplnění zkumavek. Před odběrem krve je proto důležité dbát na dostatečný pitný režim. Doporučuje se vypít alespoň půl litru vody v průběhu několika hodin před odběrem. Vyvarujte se však nadměrné konzumaci kofeinových a slazených nápojů, které mohou tělo naopak dehydratovat. Pokud máte pochybnosti o svém pitném režimu, poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Nevhodná životospráva

Nevhodná životospráva může mít vliv na průběh odběru krve. Dehydratace, způsobená nedostatečným příjmem tekutin, zahušťuje krev a ztěžuje její odběr. Před odběrem je proto důležité pít dostatek vody nebo neslazených čajů. Naopak, vyhněte se alkoholu a kávě, které tělo dehydratují. Strava hraje také roli. Tučná jídla zvyšují hladinu tuků v krvi, což může zkomplikovat analýzu vzorku. Doporučuje se jíst lehce stravitelná jídla a vynechat těžká a mastná jídla alespoň 12 hodin před odběrem. Nedostatek spánku a stres ovlivňují krevní tlak a srdeční tep, což může znesnadnit nalezení žíly. Před odběrem se snažte být v klidu a dopřejte si dostatek odpočinku.

Některé léky

Některé léky, jako jsou léky na ředění krve (například warfarin nebo heparin), mohou ztížit zastavení krvácení po odběru. Tyto léky snižují srážlivost krve, což je žádoucí pro prevenci krevních sraženin, ale může to vést k prodlouženému krvácení i po malých poraněních, jako je vpich jehlou. Pokud užíváte léky na ředění krve, je důležité informovat o tom zdravotníka před odběrem. Další skupinou léků, které mohou ovlivnit odběr krve, jsou léky proti bolesti a zánětu, jako je ibuprofen nebo aspirin. Tyto léky mohou také mírně snižovat srážlivost krve a zvyšovat riziko vzniku modřin v místě vpichu. Není obvykle nutné tyto léky před odběrem vysazovat, ale je vhodné se o jejich užívání poradit s lékařem, zvláště pokud máte s krvácením potíže.