saldo

Saldo

Máte přehled o svém saldu?

Definice salda Saldo představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, hovoříme o kladném saldu, neboli o zisku. Naopak, pokud výdaje převyšují příjmy, jedná se o záporném saldu, tedy ztrátu. Saldo nám tedy jednoduše říká, zda jsme si za dané období polepšili, nebo...