ekonomický termín

Přidaná Hodnota

Odemkněte potenciál vašich financí: Průvodce přidanou hodnotou

Definice přidané hodnoty Přidaná hodnota je ekonomický termín, který vyjadřuje rozdíl mezi cenou, za kterou firma prodává své výrobky nebo služby, a náklady na jejich výrobu. Jinými slovy, přidaná hodnota představuje to, co firma "přidá" k hodnotě vstupů (materiál, energie, služby) během výrobního procesu. Čím...

Indexace

Indexace: Jak vám pomůže porazit inflaci?

Co je indexace Indexace je ekonomický termín, který označuje proces pravidelného upravování ceny, mzdy nebo jiné peněžní hodnoty v závislosti na změnách cenové hladiny. Jinými slovy, jde o mechanismus, který má zajistit, aby hodnota peněz v čase neklesala vlivem inflace. Nejběžnějším příkladem indexace je valorizace...