Studený radiátor? Naučte se ho odvzdušnit a užijte si tepla domova!

Jak Odvzdusnit Radiator

Kdy odvzdušnit radiátor

Odvzdušnění radiátoru je důležitou součástí údržby topného systému, která zajišťuje jeho efektivní a bezproblémový chod. Vzduch v systému může bránit správné cirkulaci vody, což vede k nerovnoměrnému zahřívání radiátorů a snížení celkové účinnosti topení.

Typickým znakem toho, že je potřeba radiátor odvzdušnit, je nerovnoměrné zahřívání. Pokud je horní část radiátoru studená, zatímco spodní část je horká, je to jasná známka přítomnosti vzduchu v systému. Dalším indikátorem může být šplouchavý zvuk vycházející z radiátoru, zvláště při jeho zapnutí nebo vypnutí.

Nejvhodnější dobou pro odvzdušnění radiátorů je začátek topné sezóny, kdy je systém napuštěn a připraven k provozu. Před samotným odvzdušňováním je vhodné topný systém vypnout a nechat ho vychladnout, aby se předešlo riziku opaření horkou vodou.

Příprava před odvzdušněním

Před samotným odvzdušněním radiátoru je potřeba se na tuto proceduru náležitě připravit. Nejdříve si ověřte, zda je topení v provozu a radiátory jsou dostatečně nahřáté. Studený radiátor neodvzdušníte. Připravte si potřebné nástroje: odvzdušňovací klíč nebo plochý šroubovák (v závislosti na typu ventilu) a nádobu na zachycení vody, která může z radiátoru vytéct. Pro jistotu si vezměte i hadr, abyste mohli případnou vodu ihned utřít. Nezapomeňte také na ochranu podlahy pod radiátorem, abyste ji nepotřísnili vodou nebo neznečistili rzí.

Nářadí pro odvzdušnění

Pro hladký chod vašeho topného systému a dosažení optimální teploty v místnosti je nezbytné pravidelné odvzdušňování radiátorů. K tomuto účelu budete potřebovat několik základních nástrojů. Základním pomocníkem je odvzdušňovací klíč, který seženete v každé hobby prodejně. Tento malý, ale šikovný nástroj, je speciálně navržen tak, aby pasoval do odvzdušňovacího ventilu na radiátoru. Pro odvzdušnění radiátorů se vám bude hodit také nádoba na zachycení vody, která z ventilu vyteče. Poslouží vám obyčejný hrnek nebo miska. Nezapomeňte si také připravit hadřík nebo hadr pro utření případných kapek vody. Pro větší pohodlí a ochranu vašich rukou před znečištěnou vodou doporučujeme použít ochranné rukavice.

Kroky k odvzdušnění

Před samotným odvzdušňováním si připravte nádobu na zachycení vody a hadřík. Ujistěte se, že je kotel vypnutý a radiátor vychladlý. Nalezněte odvzdušňovací ventil, obvykle umístěný na horní straně radiátoru. Přiložte hadřík pod ventil a pomalu jej otáčejte proti směru hodinových ručiček. Uslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu. Jakmile začne vytékat voda, ventil opět uzavřete. Zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby ho doplňte. Po odvzdušnění všech radiátorů zapněte kotel a ověřte, zda topí rovnoměrně. Pokud problém přetrvává, je vhodné kontaktovat odborníka.

jak odvzdusnit radiator

Zvuk unikajícího vzduchu

Při odvzdušňování radiátoru je charakteristickým signálem unikající vzduch. Zní to jako syčení, pískání nebo jemné bublání, které vychází z ventilu radiátoru. Tento zvuk značí, že se v systému nachází vzduch, který brání optimálnímu proudění teplé vody. Pokud uslyšíte tento zvuk, je čas na odvzdušnění.

Nebojte se, je to jednoduchý proces, který zvládne každý. Připravte si nádobu na zachycení vody a hadřík pro případ, že by voda stříkala. Poté otočte ventilem proti směru hodinových ručiček. Uslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu. Jakmile začne z ventilu vytékat voda, otočte ventilem zpět do původní polohy.

Pamatujte, že odvzdušnění radiátoru je důležité pro jeho správnou funkci a efektivní vytápění. Pokud si nejste jisti, jak na to, nebo se vám nedaří problém vyřešit, neváhejte se obrátit na odborníka.

Zkontrolujte tlak v systému

Před samotným odvzdušňováním radiátoru je důležité zkontrolovat tlak v topném systému. Tlak v systému ovlivňuje jeho efektivitu a stabilitu. Nízký tlak může být příčinou nedostatečného prohřívání radiátorů, zatímco příliš vysoký tlak může vést k únikům vody a poškození systému. Ideální tlak v systému se pohybuje mezi 1 a 1,5 baru, tuto hodnotu najdete na manometru kotle. Pokud je tlak nižší, je nutné systém doplnit vodou. To provedete otevřením dopouštěcího ventilu na kotli a pomalým napouštěním vody, dokud nedosáhnete požadované hodnoty na manometru. Po doplnění vody ventil opět uzavřete. Pokud je tlak naopak příliš vysoký, je nutné část vody ze systému vypustit. To provedete otevřením odvzdušňovacího ventilu na některém z radiátorů, dokud tlak neklesne na požadovanou hodnotu. Pozor, voda z radiátoru může být horká, proto při odvzdušňování používejte ochranné rukavice.

Opakujte proces

Je možné, že budete muset proces odvzdušnění opakovat několikrát, než se vám podaří z radiátoru dostat veškerý vzduch. Záleží na tom, kolik vzduchu se v systému nachází. Po každém odvzdušnění zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby ho doplňte na doporučenou hodnotu. Pokud i po opakovaném odvzdušnění radiátor stále nehřeje tak, jak by měl, je možné, že se v systému nachází větší problém. V takovém případě je vhodné obrátit se na odborníka, topenáře, který vám s problémem pomůže. Nezapomeňte, že pravidelná údržba topného systému, včetně odvzdušňování radiátorů, vám pomůže udržet váš domov v teple a snížit náklady na energie.

jak odvzdusnit radiator

Je možné, že budete muset proces odvzdušnění opakovat několikrát, než se vám podaří z radiátoru dostat veškerý vzduch. Záleží na tom, kolik vzduchu se v systému nachází. Po každém odvzdušnění zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby ho doplňte na doporučenou hodnotu. Pokud i po opakovaném odvzdušnění radiátor stále nehřeje tak, jak by měl, je možné, že se v systému nachází větší problém. V takovém případě je vhodné obrátit se na odborníka, topenáře, který vám s problémem pomůže. Nezapomeňte, že pravidelná údržba topného systému, včetně odvzdušňování radiátorů, vám pomůže udržet váš domov v teple a snížit náklady na energie.

Tipy pro snadné odvzdušnění

Před samotným odvzdušňováním si připravte nádobu na zachycení vody a hadřík. Ujistěte se, že je kotel vypnutý a radiátor vychladlý. Následně otočte termostatickou hlavici na maximum. Odvzdušňovací ventil se obvykle nachází na horní straně radiátoru. Pomalu a opatrně jej otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu. Voda začne vytékat, jakmile se vzduch uvolní. V tuto chvíli utáhněte ventil a zkontrolujte, zda voda neuniká. Po odvzdušnění všech radiátorů zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby doplňte vodu. Pokud si nejste jisti, jak na to, nebo se vám nedaří radiátor odvzdušnit, je vhodné obrátit se na odborníka.

Nástroj Obtížnost Cena
Odvzdušňovací klíč Nízká 50 Kč
Kombinované kleště Střední 150 Kč

Zavolejte odborníka, když

... Pokud se vám nedaří radiátor odvzdušnit svépomocí nebo si na to netroufáte, je vždy lepší obrátit se na odborníka. Zavolejte instalatéra, pokud:

  • I po odvzdušnění radiátor stále nehřeje rovnoměrně nebo vůbec. Může to signalizovat vážnější problém, jako je například zanesené potrubí nebo nefunkční termostatický ventil.
  • Z radiátoru uniká voda. I malé prosakování vody může časem způsobit značné škody.
  • Slyšíte z radiátoru divné zvuky, jako je bublání, syčení nebo klepání.
  • Si nejste jistí, jaký typ odvzdušňovacího ventilu máte na radiátoru.
  • Máte starší topný systém a obáváte se jeho poškození.

Odborník má zkušenosti i potřebné vybavení k tomu, aby problém s radiátorem rychle a efektivně vyřešil. Navíc vám může poskytnout cenné rady ohledně údržby topného systému, abyste se podobným problémům v budoucnu vyhnuli. Pamatujte, že včasné zavolání odborníka vám může ušetřit čas, peníze i starosti.

jak odvzdusnit radiator

Prevence zavzdušněných radiátorů

Zavzdušněné radiátory, to je nepříjemnost, která dokáže potrápit nejednoho z nás. Nejenže snižují účinnost topení a prodražují tak náklady na energie, ale také mohou způsobovat nepříjemné zvuky. Naštěstí existuje několik kroků, jak zavzdušnění předcházet. Pravidelná údržba topného systému je základ. Před začátkem topné sezóny je vhodné nechat systém zkontrolovat odborníkem. Ten zkontroluje tlak v systému, funkčnost ventilů a případně provede i potřebné opravy. Důležitá je také správná manipulace s radiátory. Při jejich čištění nebo při věšení záclon a závěsů je potřeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození ventilů.

Nepodceňujte ani důležitost správného odvzdušnění radiátorů. Pokud si na odvzdušnění netroufáte sami, raději se obraťte na odborníka. Prevence je vždy snazší a levnější než řešení následků. Pravidelnou kontrolou a údržbou topného systému si zajistíte nejen tepelnou pohodu domova, ale i dlouhou životnost radiátorů.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor:

Tagy: jak odvzdusnit radiator | jak odvzdušnit topný radiator