Nejlepší zemina do skleníku pro bohatou úrodu

Zemina Do Skleníku

Výhody skleníku

Skleník nabízí ideální prostředí pro pěstování rostlin po celý rok, a to i v nepříznivých klimatických podmínkách. Klíčem k úspěchu je správná zemina. Zemina do skleníku se liší od té zahradní. Musí být lehká, vzdušná a bohatá na živiny, aby zajistila optimální podmínky pro růst kořenů a celkovou prosperitu rostlin. Typ zeminy zvolte podle toho, co chcete pěstovat. Pro zeleninu, jako jsou rajčata, papriky a okurky, je vhodná hlinitopísčitá zemina s přídavkem kompostu. Pro bylinky a květiny zvolte substrát s vyšším obsahem rašeliny, který lépe zadržuje vlhkost. Správná zemina v kombinaci s kontrolovaným prostředím skleníku zajistí vašim rostlinám ideální podmínky pro růst, bohatou úrodu a zdravý vzhled.

Ideální zemina

Pro zdárné pěstování ve skleníku je nezbytný správný typ zeminy. Ten se liší od běžné zahradní zeminy. Zemina do skleníku by měla být lehká, vzdušná a bohatá na živiny. Musí dobře držet vlhkost, ale zároveň nesmí být přemokřená. Ideální je směs kompostu, rašeliny a písku.

Kompost dodá půdě potřebné živiny. Rašelina zajistí kyprost a zadržování vody. Písek zase zlepší odvodnění. Pro optimální výsledky je vhodné přidat i perlit nebo vermikulit, které dále zlepší strukturu půdy a zadržování vlhkosti.

Při výběru zeminy do skleníku je důležité zohlednit i typ pěstovaných rostlin. Například rajčata a papriky preferují zeminu s vyšším obsahem draslíku, zatímco okurky a melouny potřebují více dusíku. V zahradnictví jsou k dostání speciální substráty určené přímo pro pěstování ve skleníku. Tyto substráty jsou již namíchané v optimálním poměru a obohacené o potřebné živiny.

Před naplněním skleníku zeminou je vhodné dno pokrýt drenážní vrstvou z keramzitu nebo štěrku. To zabrání přemokření a hnití kořenů. Pravidelné hnojení během vegetace je nezbytné pro doplnění živin.

Propustnost a drenáž

Pro zdárné pěstování ve skleníku je nezbytná správná propustnost a drenáž zeminy. Typ zeminy hraje klíčovou roli v tom, jak dobře voda protéká půdou a zda se v ní nehromadí. Příliš těžká, jílovitá půda zadržuje vodu, což vede k přemokření kořenů a hnilobě. Naopak, příliš písčitá půda vodu rychle propouští a rostliny trpí suchem. Ideální zeminou do skleníku je lehká, vzdušná směs s dobrou drenáží. Směs by měla obsahovat rašelinu pro zadržování vlhkosti, kompost pro živiny a perlit nebo vermikulit pro provzdušnění. Tyto materiály zajišťují optimální poměr vody a vzduchu v půdě. Dobrá drenáž je zásadní pro odvod přebytečné vody a prevenci hniloby kořenů. Na dno skleníku nasypte vrstvu štěrku nebo keramzitu. Tato drenážní vrstva usnadní odtok vody a zabrání jejímu hromadění. Pravidelně kontrolujte vlhkost zeminy a zalévejte podle potřeby. Pamatujte, že i ve skleníku se potřeby rostlin na zálivku liší v závislosti na druhu a ročním období.

zemina do skleníku

Živiny pro rostliny

Zemina ve skleníku je jako spižírna pro vaše rostliny. Aby se jim dařilo a plodily, potřebují tu správnou kombinaci živin. Nejdůležitější jsou dusík, fosfor a draslík, které najdete na obalech hnojiv pod zkratkou NPK. Dusík podporuje růst listů a stonků, fosfor je důležitý pro kořeny a květy a draslík posiluje celkovou odolnost rostlin. Kromě těchto základních živin existuje i řada dalších, například hořčík pro tvorbu chlorofylu nebo železo pro zdravý růst. Typ zeminy, který zvolíte, ovlivní, kolik a jak často budete muset rostliny přihnojovat. Lehčí písčité půdy rychleji vysychají a živiny se z nich vyplavují, proto je potřeba hnojit častěji, ale v menších dávkách. Naopak těžší jílovité půdy zadržují vodu i živiny déle, takže stačí hnojit méně často. Pro začátečníky je ideální substrát, který je namíchaný speciálně pro pěstování ve skleníku a obsahuje základní živiny. Nezapomínejte, že přebytek hnojiva může rostlinám uškodit stejně jako jeho nedostatek. Vždy se řiďte pokyny na obalu hnojiva a sledujte stav svých rostlin.

Druh zeminy Držení vody Vzdušnost Obsah živin Cena
Zahradnický substrát Dobrá Dobrá Vysoký Střední
Kompost Výborná Může být nízká Velmi vysoký Nízká
Rašelina Výborná Dobrá Nízký Nízká

Kompost a hnojení

Pro dosažení bohaté úrody ve skleníku je nezbytná kvalitní zemina. Typ zeminy, který zvolíte, ovlivní strukturu, drenáž a schopnost zadržovat živiny. Ideální je lehká, propustná zemina s dostatkem humusu. Směs zahradní zeminy, kompostu a písku v poměru 2:1:1 je osvědčenou volbou. Kompost hraje klíčovou roli v úrodnosti zeminy ve skleníku. Dodává důležité živiny, zlepšuje strukturu půdy a podporuje zdravý růst rostlin. Pravidelné přidávání kompostu do skleníkové zeminy zajistí, že vaše rostliny budou mít přístup k potřebným živinám po celou sezónu.

Hnojení je dalším důležitým aspektem pěstování ve skleníku. Rostliny pěstované v omezeném prostoru skleníku vyčerpávají živiny z půdy rychleji. Používejte organická hnojiva, jako je kompost, vermikompost nebo hnojivo z kopřiv. Tato hnojiva dodávají živiny postupně a dlouhodobě, čímž podporují zdravý růst rostlin a bohatou úrodu. Nezapomínejte na pravidelné sledování vlhkosti půdy. Skleníkové prostředí může vést k rychlejšímu vysychání zeminy. Udržujte zeminu vlhkou, ale ne přemokřenou, aby se kořenům rostlin dařilo.

zemina do skleníku

pH zeminy

Pro optimální růst rostlin ve skleníku je pH zeminy zásadní. Většina plodin preferuje mírně kyselé až neutrální pH, tedy rozmezí 6,0 až 7,0. V kyselé půdě s nízkým pH je horší dostupnost živin, naopak v alkalické půdě s vysokým pH může docházet k jejich zablokování. Typ zeminy ovlivňuje i její pH. Rašelina je přirozeně kyselá, zatímco kompost bývá neutrální až mírně zásaditý. Pro skleníkové pěstování se proto často míchá zahradnický substrát, který kombinuje různé typy zemin pro dosažení ideálního pH a struktury. Před samotnou výsadbou je vhodné otestovat pH zeminy a případně ho upravit. Ke snížení pH se používá rašelina nebo síran hlinitý, k jeho zvýšení pak mletý vápenec nebo dolomitický vápenec. Pravidelné sledování a úprava pH zeminy je důležitá pro zdravý růst a bohatou úrodu vašich skleníkových rostlin.

Speciální směsi

Pro dosažení nejlepších výsledků s vašimi rostlinami ve skleníku je důležité zvolit tu správnou zeminu. Univerzální zemina nemusí vždy stačit. Speciální směsi jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby různých druhů rostlin. Například, substráty pro výsev a množení obsahují méně živin, aby se zabránilo spálení mladých kořenů. Naopak, substráty pro rajčata a papriky jsou bohaté na draslík a fosfor pro podporu bohaté úrody. Pro pěstování květin ve skleníku jsou vhodné substráty s vyšším obsahem rašeliny, která zajišťuje kypré prostředí a dobrou propustnost vody. Při výběru speciální směsi je důležité zohlednit pH substrátu. Některé rostliny, jako například borůvky, vyžadují kyselé prostředí, zatímco jiné preferují neutrální nebo mírně zásaditou půdu. V zahradnictvích a hobby marketech najdete širokou škálu speciálních směsí pro různé druhy rostlin a pěstební podmínky. Nebojte se zeptat odborníků na radu, která směs je pro vaše potřeby nejvhodnější.

Příprava zeminy

Základem úspěšného pěstování ve skleníku je kvalitní zemina. Nejdříve je potřeba zvolit vhodný typ. Do skleníku se nejlépe hodí lehká, propustná půda bohatá na živiny. Ideální je směs kompostu, rašeliny a zahradní zeminy. Rašelina dodá zemině lehkost a zadrží vlhkost, kompost zajistí dostatek živin a zahradní zemina dodá potřebné mikroorganismy. Poměr jednotlivých složek je možné upravit dle druhu pěstovaných rostlin. Před naplněním skleníku zeminou je důležité zkontrolovat a případně upravit pH půdy. Většina plodin preferuje neutrální až mírně kyselé pH (6-7). Pro úpravu pH lze použít zahradnickou síru (pro snížení pH) nebo mletý vápenec (pro zvýšení pH). Důležitá je také dezinfekce zeminy před výsadbou. Ve skleníku se daří kromě rostlin i škůdcům a chorobám. Zemina se dá dezinfikovat propařením horkou párou nebo prolitím roztokem manganistanu draselného. Po dezinfekci je potřeba nechat zeminu několik dní až týdnů odležet, aby se v ní obnovil život. Teprve poté je připravena k výsadbě.

zemina do skleníku

Pravidelná údržba

Pravidelné kontroly zeminy ve skleníku jsou klíčové pro zdravý růst rostlin. Minimálně dvakrát ročně, na jaře a na podzim, bychom měli zeminu prokypřit a obohatit o živiny. Na jaře je vhodné zapracovat do půdy kompost nebo hnůj, které dodají rostlinám potřebné živiny pro start vegetace. Na podzim je vhodné použít zelené hnojení, které zlepší strukturu půdy a obohatí ji o dusík. Pravidelné odstraňování plevele je nezbytné, jelikož plevel odebírá rostlinám živiny a světlo. Vhodné je také mulčování půdy, které pomáhá udržovat vlhkost a zabraňuje růstu plevele. Pro pěstování ve skleníku je ideální lehká, propustná zemina s dostatkem humusu. Dobře poslouží směs kompostové zeminy, rašeliny a písku. Důležitá je také správná pH hodnota zeminy, která by se měla pohybovat mezi 6 a 7. Pro kontrolu pH lze použít pH metr. V případě potřeby lze pH upravit pomocí dolomitického vápence (pro zvýšení pH) nebo rašeliny (pro snížení pH).

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor:

Tagy: zemina do skleníku | typ zeminy vhodný do skleníku