Finance: Poznejte ochranné prvky bankovek a chraňte se před podvodníky

Ochranne Prvky Bankovky

Vodoznak

Vodoznak patří mezi nejznámější ochranné prvky bankovek a je viditelný při prosvícení bankovky proti světlu. Vzniká díky rozdílné tloušťce papíru, která je během výroby speciálně upravena. Tenčí místa propouštějí více světla a vytváří tak světlejší obrazec, zatímco silnější místa papíru propouštějí světla méně a tvoří tmavší oblasti.

Na českých bankovkách se obvykle vyskytují dva typy vodoznaků: portrétní a doplňkový. Portrétní vodoznak, jak už název napovídá, zobrazuje portrét osobnosti vyobrazené na bankovce a je umístěn v netisknutelném poli. Doplňkový vodoznak se nachází v tiskové ploše bankovky a zobrazuje zpravidla nominální hodnotu bankovky nebo její část.

Vodoznak je velmi obtížné padělat, protože vyžaduje speciální technologii výroby papíru. Jeho přítomnost a vzhled si proto můžeme snadno ověřit pouhým pohledem proti světlu.

Okénkový proužek

Okénkový proužek je důležitý ochranný prvek, který najdeme na většině českých bankovek. Je to svislý průhledný proužek zabudovaný do papíru bankovky. Na první pohled se může zdát jako obyčejný proužek, ale ve skutečnosti skrývá sofistikované technologie. Při pohledu proti světlu uvidíte v okénkovém proužku souvislý motiv, který navazuje na motiv na lícní straně bankovky.

Důležitou vlastností okénkového proužku je jeho proměnlivost. V závislosti na úhlu pohledu a dopadajícím světle se mění jeho vzhled. Můžete si všimnout pohyblivých prvků, změny barevnosti nebo objevení skrytých symbolů. Tyto efekty jsou pro padělatele velmi obtížně napodobitelné a slouží k rychlému ověření pravosti bankovky.

Kromě okénkového proužku existuje celá řada dalších ochranných prvků, které chrání české bankovky před paděláním. Patří mezi ně například vodoznak, skrytý obrazec, soutisková značka, iridiscentní pruh nebo mikrotext. Informace o ochranných prvcích bankovek a jejich rozpoznávacích znacích najdete na webových stránkách České národní banky nebo v mobilní aplikaci "Náš peníz".

Soutisk

Soutisk je bezpečnostní prvek používaný na bankovkách, který zahrnuje tisk vzoru nebo obrázku na obě strany bankovky tak, aby se při pohledu proti světlu přesně překrývaly. Tento proces vyžaduje vysokou přesnost tisku a slouží k ztížení padělání. Pokud by se padělatel pokusil napodobit soutisk, sebemenší nepřesnost v registraci tisku by byla patrná.

Kromě přesného překrytí vzoru může soutisk zahrnovat i další bezpečnostní prvky, jako jsou mikrotexty, skryté obrazce nebo speciální barvy viditelné pouze pod určitým úhlem nebo v ultrafialovém světle. Tyto doplňující prvky dále zvyšují obtížnost padělání a usnadňují ověření pravosti bankovky. Informace o ochranných prvcích bankovek, včetně soutisku, jsou běžně dostupné na webových stránkách centrálních bank a dalších finančních institucí. Seznámení se s těmito informacemi a s tím, jak vypadají pravé bankovky, je důležité pro ochranu před paděláním.

ochranne prvky bankovky

Mikrotext

Mikrotext je bezpečnostní prvek, který se používá na bankovkách a jiných cenných papírech k zabránění padělání. Jedná se o drobné písmo, často viditelné pouze pod lupou, které je vytištěno na různých místech bankovky. Mikrotext může obsahovat různé informace, jako je nominální hodnota bankovky, název emitující banky nebo jiný text.

Pro běžného člověka je mikrotext obtížně čitelný a ještě obtížněji reprodukovatelný. Padělatelé se proto mikrotextu často vyhýbají, protože jeho tvorba vyžaduje specializované vybavení a znalosti. Pro ověření pravosti bankovky stačí často i obyčejná lupa. Podívejte se zblízka a zkuste najít mikrotext. Pokud ho najdete a je čitelný, je to dobré znamení, že držíte pravou bankovku. Mikrotext je jen jedním z mnoha bezpečnostních prvků, které se používají na bankovkách.

Skrytý obraz

Skrytý obraz, často nazývaný také vodoznak, patří mezi nejznámější a nejdůležitější ochranné prvky bankovek. Vzniká během samotné výroby papíru a je viditelný z obou stran bankovky, když ji prosvítíme proti světlu. Skrytý obraz na českých bankovkách obvykle zobrazuje stejnou osobnost jako hlavní motiv lícní strany, doplněný o nominální hodnotu bankovky.

Tento ochranný prvek je pro padělatele velmi obtížně napodobitelný, jelikož je součástí samotného papíru. Jeho přítomnost a správnost si tak může ověřit každý z nás jednoduchým prosvícením bankovky. Kromě skrytého obrazu existuje celá řada dalších ochranných prvků, které chrání bankovky před paděláním. Mezi ně patří například ochranný proužek, iridiscentní pruh, soutisková značka nebo mikrotext. Informace o všech ochranných prvcích a jejich umístění na jednotlivých bankovkách naleznete na webových stránkách České národní banky nebo v mobilní aplikaci "Bankovky CZ". Pravidelně se s nimi seznamte a chraňte se tak před případnými padělky.

Ochranné prvky bankovek jsou jako tichý jazyk důvěry, srozumitelný napříč hranicemi a kulturami.

Anežka Nováková

Reliéfní tisk

Reliéfní tisk je důležitý ochranný prvek používaný na bankovkách po celém světě. Tato technika tisku vytváří na povrchu bankovky vystouplé, hmatatelné vzory. Díky tomu je bankovka na dotek charakteristická a pro zrakově postižené osoby lépe identifikovatelná. Reliéfní tisk se používá především na portrétech, symbolech, nominálních hodnotách a textech na bankovkách. Jeho cílem je ztížit padělání, protože reliéfní vzory je obtížné přesně reprodukovat bez specializovaného vybavení. Při kontrole pravosti bankovky si všímejte zřetelnosti a ostrosti reliéfního tisku. Padělky mohou mít rozmazaný nebo plochý reliéf. Pro lepší ochranu se reliéfní tisk často kombinuje s dalšími ochrannými prvky, jako jsou vodoznaky, ochranná vlákna nebo iridiscentní pruhy.

ochranne prvky bankovky

Opticky proměnlivá barva

Opticky proměnlivá barva je bezpečnostní prvek, který se často používá na bankovkách a jiných cenných papírech k ochraně proti padělání. Tato technologie využívá speciální inkousty, které mění barvu v závislosti na úhlu pohledu.

Ochranné prvky bankovek
Prvek Popis Výskyt na bankovkách (Kč)
Vodoznak Obrázek viditelný při prosvícení bankovky Všechny nominální hodnoty
Ochranný proužek Proužek zapuštěný do papíru, viditelný při prosvícení Všechny nominální hodnoty
Hlubotisk Reliéfní tisk, hmatově rozpoznatelný Všechny nominální hodnoty
Mikrotext Velmi malý text, čitelný lupou Většina nominálních hodnot
Opticky proměnlivá barva Barva, která se mění v závislosti na úhlu pohledu Vyšší nominální hodnoty (např. 1000 Kč, 2000 Kč)

Když se na bankovku s opticky proměnlivou barvou podíváte z jednoho úhlu, uvidíte určitou barvu, ale když bankovku nakloníte, barva se změní na jinou. Tento efekt je způsoben mikroskopickými částečkami v inkoustu, které odrážejí světlo různými způsoby.

Opticky proměnlivá barva je pro padělatele velmi obtížně reprodukovatelná, protože vyžaduje specializované vybavení a znalosti. Navíc je tento prvek snadno ověřitelný pouhým okem, což z něj činí účinný nástroj pro rychlou a spolehlivou kontrolu pravosti bankovek.

Kromě bankovek se opticky proměnlivá barva používá také na jiných dokumentech, jako jsou pasy, občanské průkazy a vstupenky na různé akce. Využití této technologie pomáhá chránit před podvody a zajišťuje důvěryhodnost důležitých dokumentů.

Ultrafialové světlo

Ultrafialové světlo, často zkracované jako UV světlo, hraje klíčovou roli v zabezpečení bankovek. Používá se k odhalení skrytých prvků, které jsou pro lidské oko neviditelné. Tyto prvky, začleněné do papíru nebo potisku bankovky, se pod UV světlem rozzáří specifickými barvami. Tento jev, známý jako fluorescence, slouží jako účinná ochrana proti padělání.

ochranne prvky bankovky

Na českých bankovkách nalezneme pod UV světlem různé ochranné prvky. Například vlákna zapuštěná v papíru, která jsou za běžného světla sotva viditelná, se pod UV světlem rozzáří v modré, červené nebo zelené barvě. Podobně i některé části potisku, jako jsou symboly České národní banky nebo nominální hodnoty, vykazují fluorescenci.

Pro ověření pravosti bankovky stačí běžná UV lampa. Důležité je si uvědomit, že UV světlo je neviditelné a může být škodlivé pro zrak. Proto se nedoporučuje dívat se přímo do zdroje UV světla.

Infračervené světlo

Infračervené světlo, pro lidské oko neviditelné, hraje klíčovou roli v zabezpečení bankovek. Jeho využití v ochranných prvcích umožňuje odhalit padělky a potvrdit pravost bankovek. Speciální barvy a inkousty reagují na infračervené záření specifickým způsobem, čímž vytváří viditelné nebo neviditelné vzory a obrazce. Tyto prvky, detekovatelné pouze pomocí infračervených detektorů, jsou pro padělatele obtížně reprodukovatelné.

Na bankovkách se můžeme setkat s různými typy infračervených prvků. Některé části bankovky, potištěné speciálním inkoustem, jsou viditelné pouze pod infračerveným světlem, zatímco jiné části se stávají neviditelnými. To umožňuje ověřit pravost bankovky porovnáním viditelných a neviditelných prvků. Moderní bankovky často obsahují metamerní barvy, které se pod infračerveným světlem jeví odlišně než pod běžným světlem. Tato technologie umožňuje vytvářet komplexní vzory a obrazce, které jsou pro padělatele extrémně obtížně napodobitelné.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor:

Tagy: ochranne prvky bankovky | informace o ochranných prvcích bankovek