Daňový bonus: Kolik vám přidá do peněženky?

Daňový Bonus

Co je daňový bonus?

Daňový bonus je skvělá věc, pokud máte děti a splňujete podmínky. V podstatě jde o slevu na dani z příjmů fyzických osob, kterou si můžete odečíst z daně, kterou byste jinak museli zaplatit. To znamená, že pokud máte nárok na daňový bonus, dostanete od státu zpět více peněz na daních, nebo budete platit méně.

Výše daňového bonusu se liší podle věku dítěte a také podle toho, kolik jste za rok vydělali. Čím menší dítě, tím vyšší bonus. A čím méně vyděláváte, tím vyšší bonus můžete získat.

Abyste na daňový bonus dosáhli, musíte splňovat několik podmínek. Musíte mít dítě, na které si uplatňujete daňové zvýhodnění, musíte s ním žít ve společné domácnosti a vaše roční zdanitelné příjmy musí dosahovat určité minimální výše.

Daňový bonus si můžete uplatnit za celý rok zpětně v daňovém přiznání, nebo si o něj můžete požádat každý měsíc u svého zaměstnavatele formou daňové slevy.

Nezapomeňte, že daňový bonus je skvělou možností, jak ušetřit peníze, pokud máte děti. Neváhejte se informovat u svého finančního poradce nebo na webových stránkách Finanční správy, zda na něj máte nárok.

Pro koho je daňový bonus?

Daňový bonus je určen pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří splňují určité podmínky. Mezi ně patří například rodiče pečující o děti, osoby pobírající invalidní důchod třetího stupně nebo studenti do 26 let, kteří si přivydělávají. Zjednodušeně řečeno, daňový bonus slouží k finanční podpoře rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že vaše daňová povinnost je nižší než vypočtený daňový bonus. V takové situaci vám stát vyplatí rozdíl mezi těmito dvěma částkami. Výše daňového bonusu se liší v závislosti na věku a počtu vyživovaných dětí. Pro rok 2023 činí daňový bonus na dítě do 18 let 1 520 Kč měsíčně a na dítě starší 18 let 1 860 Kč měsíčně. Daňový bonus je vyplácen měsíčně nebo jednorázově v rámci daňového přiznání. Pokud si nejste jisti, zda máte nárok na daňový bonus, obraťte se na finanční úřad nebo si nechte poradit od daňového poradce.

Vlastnosť Daňový bonus
Komu je určený Zamestnancom a podnikateľom s nárokom na daňové zvýhodnenie na dieťa
Maximálna mesačná výška v roku 2023 70 EUR na dieťa do 6 rokov, 23,20 EUR na dieťa nad 6 rokov
Podmienka nároku Dosiahnutý zdaniteľný príjem v príslušnom mesiaci

Výše daňového bonusu

Výše daňového bonusu se odvíjí od výše vašeho zdanitelného příjmu a počtu vyživovaných dětí. Čím více vyděláváte a čím více dětí máte, tím vyšší daňový bonus můžete získat. Pro rok 2023 činí daňový bonus na dítě 1 790 Kč měsíčně, respektive 21 480 Kč ročně. U dítěte se zdravotním postižením je daňový bonus dvojnásobný, tedy 3 580 Kč měsíčně, respektive 42 960 Kč ročně.

daňový bonus

Abyste na daňový bonus dosáhli, musíte splnit několik podmínek. Musíte mít zdanitelný příjem, ze kterého odvádíte daň z příjmů fyzických osob. Dále musíte s dítětem žít ve společné domácnosti a dítě musí být nezaopatřené. To znamená, že nesmí mít vlastní příjmy přesahující určitou hranici.

Daňový bonus si můžete uplatnit u svého zaměstnavatele formou slevy na dani z příjmů ze závislé činnosti. Pokud je váš daňový bonus vyšší než vaše daňová povinnost, vzniká vám nárok na daňový bonus. Ten vám bude vyplacen finančním úřadem po podání daňového přiznání.

Podmínky pro získání

Daňový bonus je vlastně sleva na dani, kterou můžou uplatnit pracující rodiče na vyživované dítě. Abyste na něj dosáhli, musíte splňovat několik podmínek. Musíte mít v daném roce zdanitelné příjmy, a to alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Nezapomeňte, že do celkových příjmů se počítají i příjmy z podnikání nebo pronájmu. Důležité je, abyste měli daňovou povinnost vyšší než daňový bonus, na který máte nárok. Jinými slovy, stát vám vrátí jen to, co jste na daních skutečně zaplatili. Daňový bonus se vždy vztahuje na nezaopatřené dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Nezaopatřené dítě je obecně to, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, a to až do věku 26 let. Výše daňového bonusu se liší podle věku dítěte a výše vašich příjmů. Pro rok 2023 je maximální výše bonusu na jedno dítě 17 333 Kč, respektive 26 000 Kč pro dítě ZTP/P. Daňový bonus si můžete uplatnit sami v daňovém přiznání, nebo ho za vás může uplatnit váš zaměstnavatel formou slevy na dani z příjmu.

Jak žádat o bonus

Daňový bonus na dítě je skvělá možnost, jak si trochu ulevit od daní, pokud splňujete podmínky. Ale jak na to? V první řadě si o něj musíte zažádat! Není to nic složitého, stačí dodržet pár kroků. Většinou se o daňový bonus žádá prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů. Na to máte čas do konce března následujícího roku, nebo do konce června, pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce. V daňovém přiznání vyplníte příslušnou sekci věnovanou daňovému bonusu a uvedete všechny potřebné údaje o vašich dětech. Nezapomeňte, že k daňovému přiznání musíte přiložit také potvrzení o studiu, pokud je vaše dítě student. Pokud jste zaměstnanec a daňové přiznání si nepodáváte sami, můžete si o daňový bonus požádat i prostřednictvím svého zaměstnavatele. V takovém případě mu dodejte podepsané prohlášení k dani a potvrzení o studiu dítěte. Zaměstnavatel vám pak daňový bonus uplatní ve výplatě. Pamatujte, že daňový bonus je vázán na splnění určitých podmínek, jako je výše vašich příjmů a skutečnost, že se o dítě staráte.

daňový bonus

Rozdíl mezi bonusem a slevou

V praxi se často setkáváme s pojmy daňový bonus a daňová sleva, které si lidé často pletou. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv oba instituty snižují daňovou povinnost, fungují na odlišných principech. Daňový bonus představuje částku, která se odečítá přímo od vypočtené daně. To znamená, že pokud je daňový bonus vyšší než vypočtená daň, poplatník získá zpět i částku přesahující jeho daňovou povinnost. Typickým příkladem je daňový bonus na dítě, který náleží i poplatníkům s nízkými příjmy, kteří daň z příjmů fyzických osob neodvádějí. Naopak daňová sleva snižuje samotný základ daně, z něhož se daňová povinnost teprve vypočítává. Daňovou slevu si může poplatník uplatnit například na sebe, na manželku/manžela, na studenta nebo na invaliditu. Důležité je zmínit, že daňovou slevu lze uplatnit pouze do výše vypočtené daně. Pokud je tedy daňová sleva vyšší než vypočtená daň, poplatník se nedostane do záporných hodnot a částka přesahující daňovou povinnost mu není vyplacena.

Daňový bonus na dítě

Daňový bonus na dítě je státní podpora, která má za cíl finančně ulevit rodinám s dětmi. Jedná se o částku, kterou si můžete odečíst z vaší daňové povinnosti. Nárok na daňový bonus má každý, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky. Mezi ně patří například trvalý pobyt v České republice, péče o dítě a dostatečně vysoké příjmy. Výše daňového bonusu se liší v závislosti na věku dítěte a výši vašich příjmů. Pro rok 2023 činí daňový bonus na dítě do 6 let 17 330 Kč ročně a na dítě od 6 do 15 let 22 320 Kč ročně. Pokud jsou vaše příjmy nízké a daňový bonus převyšuje vaší daňovou povinnost, můžete požádat o vyplacení daňového bonusu formou daňového bonusu plus. Daňový bonus plus je vlastně rozdílem mezi daňovým bonusem a vaší daňovou povinností. O daňový bonus i daňový bonus plus můžete požádat prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo daňového přiznání. Pro rok 2023 je nutné o daňový bonus požádat nejpozději do konce dubna 2024. Daňový bonus je důležitou formou státní podpory rodin s dětmi. Nezapomeňte si o něj požádat, pokud na něj máte nárok.

daňový bonus

Daňový bonus? To je jako malý dárek od státu, který potěší, ale na hypotéku to bohužel nestačí.

Bonus na druhé a další dítě

Daňový bonus na dítě je státní podpora, která pomáhá rodinám s dětmi snižovat jejich daňovou povinnost. V České republice existuje daňový bonus na první i druhé dítě, přičemž výše bonusu se liší. Pro rok 2023 činí daňový bonus na druhé dítě 2 238 Kč měsíčně, tedy o 700 Kč více než na první dítě. Nárok na daňový bonus má rodič, u kterého dítě žije v domácnosti a který splňuje zákonem stanovené podmínky. Mezi tyto podmínky patří například dosažení minimální výše příjmů za rok. Daňový bonus je možné uplatnit i zpětně za uplynulé 3 roky, a to prostřednictvím daňového přiznání. Pokud je daňový bonus vyšší než vypočtená daň, vzniká nárok na daňový bonus. Daňový bonus je vyplácen finančním úřadem. Pro získání daňového bonusu je nutné podat daňové přiznání a doložit potřebné dokumenty, jako je například rodný list dítěte.

Změny v daňovém bonusu

Od 1. ledna 2023 platí v oblasti daňového bonusu několik změn. Nejdůležitější novinkou je navýšení maximální měsíční částky daňového bonusu na dítě. Zatímco dříve jste mohli na jedno dítě měsíčně čerpat maximálně 1 350 Kč, od roku 2023 je to 1 617 Kč. Zvýšení se týká i roční částky daňového bonusu, která nyní dosahuje až 19 404 Kč na jedno dítě. Další změnou je zrušení omezení pro uplatnění daňového bonusu u pracujících důchodců. Dříve mohli daňový bonus uplatnit pouze ti důchodci, jejichž příjmy ze zaměstnání nebo podnikání převyšovaly polovinu minimální mzdy. Od roku 2023 toto omezení již neplatí a daňový bonus si mohou uplatnit všichni pracující důchodci, kteří splňují ostatní podmínky. Pro rok 2023 se také zvyšuje limit hrubého příjmu pro uplatnění daňového bonusu. Zatímco v roce 2022 jste mohli daňový bonus uplatnit pouze v případě, že vaše hrubá mzda nepřesáhla za rok 1 030 000 Kč, v roce 2023 je tato hranice stanovena na 1 260 000 Kč. Pamatujte, že daňový bonus je forma státní podpory rodin s dětmi a jeho cílem je zmírnit daňovou zátěž rodin s nižšími a středními příjmy. Nezapomeňte si proto o daňový bonus požádat, pokud na něj máte nárok.

daňový bonus

Časté dotazy k bonusu

Kdo má nárok na daňový bonus? Nárok na daňový bonus mají pracující rodiče, kteří splňují zákonem stanovené podmínky. Mezi ně patří například výše příjmů a trvalé bydliště v České republice.

Jaká je výše daňového bonusu? Výše daňového bonusu se liší v závislosti na věku dítěte a počtu vyživovaných dětí.

Kdy je daňový bonus vyplácen? Daňový bonus je vyplácen měsíčně, a to buď prostřednictvím zaměstnavatele, nebo na základě daňového přiznání.

Co je to daňové zvýhodnění na dítě? Daňové zvýhodnění na dítě je sleva na dani, kterou si mohou uplatnit pracující rodiče.

Jaký je rozdíl mezi daňovým bonusem a daňovým zvýhodněním? Hlavní rozdíl spočívá v tom, že daňový bonus snižuje daňovou povinnost, zatímco daňové zvýhodnění snižuje základ daně.

Co dělat, když nesplňuji podmínky pro daňový bonus? Pokud nesplňujete podmínky pro daňový bonus, ale pečujete o dítě, můžete mít nárok na přídavek na dítě.

Kde najdu více informací o daňovém bonusu? Podrobné informace o daňovém bonusu a dalších daňových výhodách pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

Užitečné informace a kontakty

Pro získání daňového bonusu na dítě musí být splněny určité podmínky. Rodič musí mít nárok na daňový bonus, musí mít dostatečný příjem a dítě musí splňovat věkové a studijní požadavky. Daňový bonus je možné uplatnit i zpětně, a to až za poslední 3 roky. Pro více informací o daňovém bonusu a slevě na dani na dítě se můžete obrátit na finanční úřad, který vám poskytne bližší informace a poradí s vyplněním daňového přiznání. Další užitečné informace a rady ohledně daňových výhod pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Ministerstva financí České republiky a na Portálu občana.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor:

Tagy: daňový bonus