Zámek: Prohlídkové okruhy

Zámecké okruhy

Expozice muzea jsou pro svůj rozsah více jak 3 000 m2 rozděleny do tří samostatných prohlídkových okruhů:

 • 1. Okruh - zemědělské muzeum aneb Dějiny českého venkova - historie zemědělství, potravinářských, 
  kovo a dřevozpracujících řemesel, venkovské stavitelství aj. Od podzimu 2009 nová expozice  Český a moravský venkov v proměnách staletí

 • 2. Okruh - zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory - dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, vývoj vrchnostenské správy a hospodářského řízení Chotkovských velkostatků, životní styl šlechty v 19. a 20. století

 • 3. Okruh - Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, skleník - venkov ve výtvarném umění, cesta k léku, zámecká oranžerie, zahrada léčivých rostlin
   
 • 4. Okruh - Za strašidlem Rudlou na zámek Kačina - netradiční interaktivní prohlídka s tajemnou postavou určená pro děti i dospělé v rámci projektu "Otevřte 13.komnatu"
 • 5. Okruh - Babiččiny kočárky, hračky a panenky - prohlídka kočárků a vozítek pro miminka z dob dávno i nedávno minulých


Tři samostatné prohlídkové okruhy mají více než 3000 m. První okruh nás seznamuje s pěstováním nejrůznějších druhů zemědělských plodin, chovem dobytka a koní a můžeme zde vidět ukázky nejrůznějších hospodářských řemesel od středověku po současnost. Tento okruh je možné projít samostatně bez průvodce, další dva už pouze s průvodcem. Druhý okruh je věnován zakladatelskému rodu Chotků a jeho historii, dozvíme se mnoho zajímavostí nejen o nich, ale i o pozoruhodném životě jiných předních českých šlechticů. Třetí okruh vás zavede do knihovny rodu Chotků a do zámeckého divadla a dále do zahrad a skleníků zahrnutých ve venkovní expozici, za pozornost stojí například zahrada léčivých bylin.

 
NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY MŠ A ZŠ na zámku Kačina pro období květen ? červen 2013
 
Chcete spojit školní výlet s poznáním? Přijeďte na zámek Kačina!
 
Během jednoho dne zde můžete:
 • navštívit unikátní empírový zámek s komentovanou prohlídkou - výběr ze 2 okruhů (cena vstupného
není započítána v ceně výukového programu);
 • projít si zámecký park a oboru;
 • prohlédnout si expozice Národního zemědělského muzea;
 • zúčastnit se výukových programů, které interaktivní formou rozvíjejí muzejní či environmentální
témata představená v rámci muzejních expozic.
 
Pro koho jsou programy určeny:
Výukové programy jsou určené pro skupiny 10 - 25 žáků (třídní kolektivy) a jsou vhodné jak pro žáky mateřských a základních škol. Programy jsou vždy uzpůsobeny věku dětí a schopnostem skupiny.
 
PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY :
 
BYLINKOVÉ HRÁTKY                                                                         
Botanický program provede děti světem plným vůní, barev a chutí. Děti se seznámí s bylinkami, s tím, jak nám mohou pomáhat a kde je najdou. Naučí se spoustu nových věcí o rostlinkách, zahrají si i řadu zajímavých her. Společně si zkusí vyrobit voňavé překvapení.
 
Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
40 Kč / žák MŠ / 90 minut (2 vyučovací  hodiny)
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
   
PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - I. STUPEŇ :
 
DEVATERO BYLINEK                                                                            
Bylinkový program přiblíží dětem "lékárničku našich babiček". Objeví známé i neznámé bylinky, jejich životní prostor i jejich léčivé účinky. Do poznávání a her zapojí nejen své znalosti, ale také smysly. Seznámí se s herbářem, procvičí si své znalosti formou her. Zjistí, že rostliny, které rostou v jejich okolí, mohou být i pomocníky.
 Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
 
POKLADY Z PŮDY        
Program děti seznamuje s životem našich předků, s dobou, kdy se volný čas netrávil u televize a počítače, kdy technika ještě natolik neovlivnila chod naší domácnosti. Hravou formou vede děti k úctě k práci lidských rukou, spojenou s určitým ročním obdobím nebo etapou lidského života, ke vztahu k minulosti a odkazu našich předků.
Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
 
  
PAMĚŤ KRAJINY                                                                                    
Program se koná v přilehlém parku a oboře zámku Kačina. Vypráví o této lokalitě a propojuje jí s historií regionu a osobností rodu Chotků. Ukazuje stopy historického vývoje a kompozičních principů komponované krajiny. Při společné vycházce odkryjeme zbytky jednotlivých prvků kompozice v terénu, pokusíme se vykreslit si původní záměr tvůrců a oživíme představu vzhledu krajiny v době jejího největšího rozkvětu.
 Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
 
JAK SE ŽILO NA ZÁMKU                                                    
Kačina kdysi bývala centrem vědeckým, uměleckým, módním, rekreačním i reprezentačním. Při společné procházce parkem a zámeckou oborou se pokusíme objevit, zda se Chotkům podařilo naplnit všechny tyto rozdílné požadavky. Přeneseme se v čase a dozvíme se o bohatém kulturním a společenském životě, který tu kdysi probíhal.
Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
       
 
 
PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ
 
BYLINKY KOLEM NÁS                                                                          
Botanický program, který je zaměřen na rostliny, které se běžně vyskytují v našem okolí. Při určování jednotlivých rostlinných druhů se děti dozvídají o významu některých rostlin, jejich léčivých účincích, ale i nebezpečí užití některých bylin. Nad praktickým herbářem se děti učí zdravému životnímu stylu a životu v souladu s přírodou. Děti si připomenou základy botaniky, s bylinkami se seznámí i skrze smysly.
Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
 
 
TAJEMSTVÍ ZÁMECKÉHO PARKU                                    
 Program ukazuje především přírodopisné bohatství okolí Kačiny. Při procházce parkem objevíme typické i exotické dřeviny a rostliny této lokality. V přilehlé oboře se zaměříme nejenom na lesní patra a život v nich, ale i na flóru a faunu ve vodních biotopech. Dotkneme se i vývoje zemědělství a myslivosti. Program volně navazuje na některé expozice v NZM.
Exteriérový program ? program probíhá v parku či oboře, a to za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení.
50 Kč / žák ZŠ / 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MÚ Kutná Hora.Platí pro školy, kde je MÚ Kutná Hora zřizovatelem
Na tento výukový program můžete čerpat dotaci MAS Lípa pro venkov Zbraslavice. Platí pro školy z regionu MAS LPV
 
Kde nás najdete?
Zámek Kačina :
Svatý Mikuláš
284 01 Kutná Hora
 
 
 
Jak se k nám dostanete?
Autobusem z Kutné Hory, na kole či pěšky od městské dopravy z Malína či od vlaku ze Starého Kolína. Dopravu si zajišťuje škola sama a na vlastní náklady.
Jak program objednat?
 • vyberte si z naší nabídky programů
 • vyplňte objednávkový formulář
 • vyčkejte na potvrzení termínu
 • zašlete závazné potvrzení objednávky
 
Kontaktní osoba: Jitka Rosická
tel.: 315 810 074 , mob.: 739 304 15

 

 

Fotogalerie
Rychlý kontakt
Zámek Kačina
Svatý Mikuláš
284 01 Kutná Hora

tel. zámek: 327 571 170
tel.kavárna: 724 878 977
E-mail: kacina@kacina.cz