Kavárna: Piknik

Piknikové koše

Specialitou kavárny je p?íprava piknikových koš? ur?ených pro zájemce o p?íjemn? strávené chvíle v zámeckém areálu. V Zámecké kavárn? p?ipravujeme piknikové koše pro 2 a více osob. Sou?ástí piknikového koše je rovn?ž zap?j?ení veškerých dalších propriet, které budete p?i pikniku pot?ebovat - deky, skleni?ek a piknikového koše odpovídající velikosti.
Další informace o nabídce piknikových koš? Vám rádi sd?líme telefonicky, e-mailem ?i poštou.

 

Nabídka piknikových košu pro sezonu 2014


 

P?ipravili jsme pro Vás nové dárkové poukazy pro nadcházející sezonu. Ud?lejte svým blízkým radost a zakupte jim zážitek v podob? pikniku v nov? upraveném zámeckém parku ?i jen poukaz na konzumaci v kavárn?.

 

 

Fotogalerie
Rychlý kontakt
Zámek Kačina
Svatý Mikuláš
284 01 Kutná Hora

tel. zámek: 327 571 170
tel.kavárna: 724 878 977
E-mail: kacina@kacina.cz